ความรักไม่มีบรรทัดฐาน ไร้เหตุผล ไม่มีผิด ถูก ดี เลว มีแต่คำว่ายอมรับ หรือไม่ยอมรับ แต่ละความรักจึงมีเรื่องราวเฉพาะ ไม่เหมือนกัน และบางครั้งก็น่าตื่นตะลึง

ข้อมูลหนังสือ