รวมเรื่องสั้นคัดสรร ของ "บินหลา สันกาลาคีรี" ที่เขียนไว้ในปี 2541-2554 ซึ่งมีทั้งเรื่องเชิงนิทาน เรื่องการเมือง ความรัก สังคม ผู้คนเพื่อนบ้าน กระทั่งเรื่องอีโรติก หลากหลายเนื้อหา แต่ทว่าชวนอ่าน ชวนคิด ซับซ้อน สนุกสนาน และชวนติดตาม

ข้อมูลหนังสือ