“งานของบิคเซล มาในรูปของเรื่องเล่าแบบนิทานที่ทั้งเรียบง่าย สะอาดสะอ้าน และเกลี้ยงเกลา ความหมดจดของคำและการก่อสร้างรูปประโยคอย่างสั้นกระชับเหล่านี้ทำไม่ง่าย ต้องอาศัยความจัดเจน และเป็นนักคิดนักสังเกตที่คมคาย" —อุทิศ เหมะมูล

ข้อมูลหนังสือ