"อุรุดา" คือผู้หญิง ผู้หญิงที่โตแล้ว รู้ร้อน รู้หนาว รู้สุข รู้ทุกข์ และเธอเปลือยทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นหญิงสู่โลกวรรณกรรม "ผู้ชายในฝัน" ของอุรุดา บอกเล่าผู้ชายหลายคนที่เธอฝันถึง เป็นวรรณกรรมที่มีผู้ชายเป็นโจทย์ บางบทบางตอนเสียงฉอเลาะออดอ้อนราวเด็กสาว โลกสวยของเธอสร้างคำถาม (แกมหมั่นไส้) ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันว่าเยอะไปหรือเปล่า และนี่คือเรื่องราวจากเธอ หญิงสาว หวาน เปรี้ยว เฉี่ยว แสบ ที่เคยเกรียวกราวมาแล้วจากนิตยสาร Writer

ข้อมูลหนังสือ