ความรักกับรองเท้า ความรักกับจักรยาน ความรักกับการวิ่งมาราทอน เรื่องราวความรักแสนละเมียด งดงาม จากผู้เขียนเรื่องสั้น "คิดถึงทุกปี" ที่สร้างความประทับใจให้ผู้อ่านมานานนับทศวรรษ "...คนดีของฉัน คำสัญญาไม่ใช่พันธนาการ... "เธอต้องเชื่อว่าตัวเธอเป็นอิสระ ปลดปล่อยตัวเองจากคำสัญญาที่เคยให้แก่กัน ในวันหน้า ถ้าเธอจะกลับมาหาฉันก็เพราะอยากจะกลับมา ไม่ใช่มาเพราะคำสัญญา ถ้าเธอพบว่าสามารถรักใครได้มากกว่าฉัน เธอจงรัก และเลือกอยู่กับเขา ฉันก็จะเป็นสุขไปกับความรักของเธอ" ความรักที่แท้ไม่ใช่ความซื่อสัตย์ ยิ่งไม่ใช่การเรียกหาความซื่อสัตย์ ความรักคือโอกาส ไม่ใช่การจำกัดโอกาส ความรักมีอิสรเสรี

ข้อมูลหนังสือ