นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการเปิดเผย "ปฏิบัติการสังหารบิน ลาดิน" ผ่านสมาชิกของซีลทีมซิกซ์ ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงขณะบิน ลาดินถูกฆ่าตายเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า อุซามะฮ์ บิน ลาดิน เป็นหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะฮ์ ผู้รับผิดชอบต่อเหตุวินาศกรรมในวันที่ 11 กันยายน 2544 และเป็นผู้ก่อการร้ายที่ทางการสหรัฐฯ ต้องการตัวมากที่สุด ระยะเวลา 10 ปีแห่งการแกะรอยบัดนี้สิ้นสุดลงแล้วปฏิบัติการสังหารบุคคลสำคัญของโลก อุซามะฮ์ บินลาดิน

ข้อมูลหนังสือ