ท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกพงศาวดารกล่าวหาว่าคบชู้ (คือขุนวรวงศาธิราช) , ฆ่าผัว (คือสมเด็จพระไชยราชาธิราช) , ฆ่าลูก (คือพระยอดฟ้า) , และยังมีข้อหาอื่นๆ อีกมาก ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดข้อกล่าวหา และยังไม่มีใครเป็นทนายแก้ข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้ นักประวัติศาสตร์และพงศาวดารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงไม่ยอมรับนับขุนวรวงศาธิราชอยู่ในบัญชีกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา ข้อกล่าวหาท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นเรื่องราวเล่าขานที่รับรู้กันมาแต่เริ่มแรก มีทั้งบันทึกของชาวยุโรป

และมีทั้งเอกสารพงศาวดารสยาม จึงยากที่จะปฏิเสธได้ แต่หากยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ก็เท่ากับกล่าวโทษบุคคลในประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม และยังเท่ากับละเลยเหตุการณ์ในอดีตที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อ ชีวิต และวิญญาณของความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองภายในของกลุ่มราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น เมื่อกลุ่มท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นฝ่ายปราชัย ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องโดนประณามหยามเหยียดจากฝ่ายมีชัยชนะ 

ข้อมูลหนังสือ

  • ท้าวศรีสุดาจันทร์ “แม่หยัวเมือง” ใครว่าหล่อนชั่ว
  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: dream catcher
  • จำนวนหน้า: 101 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786167686073