การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเเบบใหม่ เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดเเละความเคลื่อนไหวทางการเมืองของงกลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นหลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475 ซึ่งในเล่มได้ได้รวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์เเละกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในเเละภายนอกประเทศ เพื่อเเสดงให้เห็นว่า เเท้จริงเเล้วปัญหาเเละความพิกลพิการต่างๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์เเละกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหนังสือ

  • ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ (ปกอ่อน)
  • ผู้เขียน: ณัฐพล ใจจริง
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 408 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786167667942