อ่านประวัติศาสตร์พระปฐมบรมราชโองการ (ใหม่)
- คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร

คำประกาศราษฎรที่เป็นมนุษย์
- ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

"คณะราษฎร" ผู้ริเริ่มทางหลวงแผ่นดิน (พ.ศ. 2474-2500)
- นริศ จรัสจรรยาวงศ์

เสนีย์ ปราโมช กับประวัติศาสตร์กฎหมายแนวกษัตริย์นิยม
- สมชาย ปรีชาศิลปกุล

พลวัตชนชั้นนำไทยหลัง 14 ตุลา 2516
- อาสา คำภา

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 อ่านใหม่พระปฐมบรมราชโองการ
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 170 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786167667904