ระบอบ (ที่ใหญ่กว่า) ประยุทธ์

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

 

พระบารมีมากล้นพ้นรำพัน

ประพันธ์ แจ้งกิจชัย

 

สถาบันที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมการศึกษาที่ใหญ่ยิ่ง

ปวงชน อุนจะนำ

 

ยักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 ระบอบที่ใหญ่กว่าประยุทธ์
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 202 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786167667799