บทบรรณาธิการ 

  • ส่งเสด็จ

ทัศนะวิพากษ์

  • กองบรรณาธิการ  แถลงการณ์สองฉบับถึง “ศาลในพระปรมาภิไธย” ของทนายประเวศ ประภานุกูล ผู้ต้องหาคดี ม. 112
  • เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน (อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ถอดเทปและแปล)  ความละอายจงเจริญ ! ด้านดีของชาติและชาตินิยม
  • เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง  เรื่องวุ่นวายของรัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 20
  • ธนาวิ โชติประดิษฐ  ปฏิบัติการความทรงจำของภาพ : พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หน้ารัฐสภา
  • ปราการ กลิ่นฟุ้ง การจัดการงบประมาณและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังการปฏิวัติ : ศึกษากรณีอังกฤษและสยาม
  • ชัยธวัช ตุลาธน  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : พระราชทรัพย์ยามผลัดแผ่นดินและรัฐประหารสองครั้ง
  • ปวงชน อุนจะนำ  เมื่อใต้เท้าต้องมาอยู่ใต้ทุน : สถาบันกษัตริย์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทุนนิยมในมุมมองของสมิธ เฮเกล และมาร์กซ์
  • ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  วันสุดท้ายของโรมานอฟ : การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์รัสเซีย
  • นภนต์ ภุมมา ธนเดช เวชสุรักษ์  20 ปีวิกฤตต้มยำกุ้ง : มุมมองจากภาคเศรษฐกิจจริง

ข้อมูลหนังสือ