ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์ : ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

การลดทอนความเป็นมนุษย์ พื้นที่ทางศีลธรรม และความรุนแรง : จากฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป ถึง กำจัดเสี้ยนหนามแผ่นดิน โดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

การละเมิดแบบเดิม แต่การปิดกั้นความจริงแบบใหม่ : รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา 2519 โดย ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น 

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - ธันวาคม 2559
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 222 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2559
  • ISBN: 9786167667539