สารบัญ · บทบรรณาธิการ กระบวนการสันติภาพเพิ่งจะเริ่ม อย่าเพิ่งล้มโต๊ะ · มหาชนทรรศนะ : ปิยบุตร แสงกนกกุล / การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม · ทัศนะวิพากษ์ : ศรัณย์ วงศ์ขจิตร / อ่าน “ภูมิศาสตร์ในจินตนาการ” ปลายด้ามขวานผ่านนวนิยายชายแดนใต้ยุคความรุนแรงผงาด · ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ / “อยู่กับความรุนแรง” ความรุนแรงในพื้นที่ทางโลกย์ของมลายูมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ · สิริไพลิน สิงห์อินทร์ / ครูไทยพุทธ : ในสงครามแห่งวาทกรรม · นิธิ เอียวศรีวงศ์ / “ความจริงจริงๆ” บางสิ่งที่หายไปในเรื่องเล่าครูไทยพุทธ · รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช / แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะใกล้หรือไกลเพียงไร ? · อัญชลี มณีโรจน์ แปล / เปรียบเทียบกระบวนการสันติภาพฟิลิปปินส์และไทย · รายงานพิเศษ : สำนักข่าวบีบีซี / ราชินีวิกตอเรีย เบื้องหลังราชวงศ์ที่สมบูรณ์แบบ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ แปลและเรียบเรียง

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 - 9 ปีไฟใต้ อ่านคำพิพากษาสมยศ พฤกษาเกษมสุข คอมมิวนิสต์สยาม
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 284 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786167667171