โลกราชาธิปไตย

เบเนดิคท์ แอนเดอร์สัน ได้ชี้ชวนให้เราลองสำรวจ
”ราชาธิปไตยสมัยใหม่ในมุมมองเปรียบเทียบระดับโลก”
โดยดูจากความเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 ศตวรรษที่ผ่านมา

จากยุคสมัยที่พื้นที่และผู้คนส่วนใหญ่ถูกปกครองโดยจักรพรรดิและกษัตริย์ ผ่านสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ต่อด้วยสงครามเย็น มาสู่ยุคสมัยปัจจุบันที่ประเทศราชาธิปไตยได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยของโลกใบนี้ ซึ่งมีลักษณะทั้งที่เป็นคุณและท้าทายต่อระบอบราชาธิปไตย

จากข้อมูลทางสถิติของขนาดพื้นที่ภูมิศาสตร์และจำนวนประชากรที่แอนเดอร์ สันนำมาแสดงนั้น ชี้ให้เห็นด้วยว่า ราชาธิปไตยของไทยจัดอยู่อันดับต้นๆ ของบรรดาประเทศชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ในแง่หนึ่ง ทำให้ราชาธิปไตยในประเทศไทยค่อนข้างเป็นเรื่องน่าสนใจ

คำถามชวนคิดต่อก็คือว่า แล้วราชาธิปไตยไทยมองตัวเองและโลกอย่างไร อะไรคือวิธีเข้าใจโลกราชาธิปไตยของพวกเขา และอะไรคือทิศทางที่โลกราชาธิปไตยไทยกำลังจะเคลื่อนไป

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 ราชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่ ไฮเปอร์รอยัลลิสม์ วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786167667003