มากกว่าเรื่องรักโรแมนติก เพราะนี่คือเรื่องราวความเป็นเพศหญิงที่ถูกหล่อหลอมจากเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และชนชั้น ที่ทำให้การเป็นหญิงรักหญิงคือความผิด แม้แต่ในความคิด

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่คิดว่าจะสามารถ ไม่อาจ…ไม่รักเธอ
  • แปลจากหนังสือ: I Can't Think Straight
  • ผู้เขียน: Shamim Sarif
  • ผู้แปล: bluebird
  • สำนักพิมพ์: สะพาน
  • จำนวนหน้า: 265 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2556
  • ISBN: 9786167635910