หนังสือเล่มนี้พูดถึงการวิ่ง หาใช่สารนิพนธ์ว่าด้วยการฝึกให้ร่างกายแข็งแกร่ง ผมไม่พยายามจะสอนว่า "ลุกขึ้นมาได้แล้ว ทุกคนเลย ออไปวิ่งทุกเช้าเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง" ไม่เลยครับ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกร็ดความคิดของผม ที่การวิ่งให้ความหมายต่อผมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เป็นแต่เพียงหนังสือที่ผมวิเคราะห์ครุ่นคิดเรื่องที่อยู่ในหัว และคิดออกมาดังๆ

- ฮารูกิ มูราคามิ

ข้อมูลหนังสือ

  • เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง
  • แปลจากหนังสือ: What I Talk About When I Talk About Running
  • ผู้เขียน: Haruki Murakami
  • ผู้แปล: นพดล เวชสวัสดิ์
  • สำนักพิมพ์: กำมะหยี่
  • จำนวนหน้า: 183 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2562
  • ISBN: 9786167591988