นวนิยายขนาดสั้นแนวดิสโทเปีย

เปี่ยมด้วยจินตนาการ

หากมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้น

 

ในอนาคตอันไม่ไกล ญี่ปุ่นปิดประเทศ ตัดขาดจากโลกภายนอกหลังเจอภัยพิบัติครั้งใหญ่

กรุงโตเกียวแปดเปื้อนมลภาวะจมฝุ่นพิษร้างผู้คน สัตว์ป่าสูญหาย พืชผักกลายพันธุ์

ระบบธนาคารล้มละลาย คุณค่าในอดีตสิ้นสลาย

ตัดอินเทอร์เน็ต งดใช้เครื่องไฟฟ้า เลิกเรียนและห้ามใช้ภาษาต่างประเทศ

คนชราอายุยืน เด็กรุ่นใหม่อ่อนแอ

และสิ่งที่ดูคล้ายจะบอบบางไม่ต่างกัน คือ ความหวัง

ข้อมูลหนังสือ