21 เรื่องราวคลาสสิกที่ประเด็นยังคงร่วมสมัย จากปลายปากกานายแพทย์นักเขียน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งเรื่องสั้น อันตอน เชคอฟ (Anton Chekhov)

ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ความรักหรือความเป็นจริง ความขลาดหรือความซื่อ อาภัพหรือเอาแต่ใจ โอกาสหรือศีลธรรม ประชาชนหรือรัฐ ฝืนทนอยู่หรือหลบลี้หนีไป มีอำนาจหรือมีเงิน ฯลฯ

หนังสือในโครงการร่วมแปลเรื่องสั้นโมเดิร์นคลาสสิก โดยสำนักพิมพ์กำมะหยี่

ข้อมูลหนังสือ