Angela Carter นักเขียนเอกชาวอังกฤษจะพาท่านไปติดตามชีวิตของสองสาวคู่แฝดกับครอบครัวบันเทิง พิลึก เพี้ยน พิสดาร เรื่องราวหฤหรรษ์พันลึก เชกสเปียร์ เทพนิยาย เสริมทัพด้วยสัจนิยมอัศจรรย์และความชุลมุนจนฝุ่นฟุ้งกระบุงใหญ่

"Wise Children is vintage Carter."
—The Village Voice

ข้อมูลหนังสือ