รวมบทกวี 'ระหว่างทางกลับบ้าน' ของ 'อังคาร จันทาทิพย์' นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติ ทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแรงงานอพยพข้ามชาติ บ้านของชาวโรฮงญา บ้านของผู้ลี้ภัยสงคราม บ้านจึงมีความหมายมากกว่าสถานที่เกิดและที่พำนักอาศัย แต่บ้านเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความรัก ความผูกพันและความสุขของสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลหนังสือ

  • ระหว่างทางกลับบ้าน
  • ผู้เขียน: อังคาร จันทาทิพย์
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 152 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มิถุนายน 2563
  • ISBN: 9786167552880