กลางเสียงปืน

เด็กชายกลายเป็นหนุ่ม

กลางเสียงประทัด

เด็กหญิงโตเป็นสาว

แต่ละคืนแต่ละวัน

เดินอยู่กลางเสียงปืน

หายใจอยู่กลางเสียงระเบิด

เปื้อนฝุ่นอยู่ในกล่องของเล่น

นกกระดาษที่เด็กๆ เคยเก็บได้

ไม่มีวันกลายเป็นนกจริง

ข้อมูลหนังสือ