พรุ่งนี้เราจะเดินทางไกล

สำนวนนักรักผิดคำสัญญาว่าจะไม่เขียนเรื่องรัก

ประเทศมีเรื่องวุ่นวายกว่านี้นัก

ประเทศมีเรื่องเศร้ากว่านี้นัก

ประเทศมีปัญหามากกว่านี้นัก

แต่เรายังคงเขียนเรื่องรัก

เขียนทิ้งไปตามท้องถนน

ให้น้ำฝนพัดมันลงท่อ

ให้น้ำในท่อพัดมันลงแม่น้ำ

พรุ่งนี้เราจะเดินทางไกล

ฝากคำคิดถึงหล่นรายระหว่างทาง

เผื่อมีเมฆตามเรามา

ข้อมูลหนังสือ