หากบทกวีคือที่งอกของความงาม

ข้าพเจ้าขอถามท่าน

แผลที่เหวอะหวะกันอยู่เมื่อวาน

วันนี้จะสมานได้อย่างไร ?

ข้อมูลหนังสือ

  • ประเทศของท่านบ้านของผม
  • ผู้เขียน: พิเชฐ แสงทอง
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 130 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167552644