บ้านเก่า สื่อความคิดของกวี โดยเรียงร้อยประสบการณ์และสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้ามกวีสังเกตสังคมด้วยสัมผัสอันอะเอียดอ่อน จากมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยมีเอกภาพ "บ้านเก่า" ซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่รุกเข้ามาลบภาพ "บ้านเก่า" ไปทีละน้อย

ข้อมูลหนังสือ

  • บ้านเก่า (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: โชคชัย บัณฑิต
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 147 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2556
  • ISBN: 9786167552484