ในนวนิยายเรื่องซอร์บานี้...ฆาซานต์ซาฆิสได้สร้างสรรค์ หนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดของโลกวรรณกรรมสมัยใหม่ นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนความหฤหรรษ์สำราญใจแบบกรีกออกมา ได้ยอดเยี่ยมที่สุด

— The Times Literary Supplement

 

ไม่มีข้อกังขาเลยแม้แต่น้อย ว่าฆาซานต์ซาฆิสคืออัจฉริยะอย่างแท้จริง

— Sunday Telegraph

 

ซอร์บาเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่จริงๆ... มันสามารถปลุกเร้าภูมิทัศน์ ตระการตาของกรีซ อีกทั้งแสดงภาพความคิดและจิตใจของชาวกรีกออกมา ได้ประหนึ่งเป็นตัวโอดิสซุส นี่คือหนังสือทรงเสน่ห์ชวนอ่าน

— Lawrence Durrell

ข้อมูลหนังสือ