กามูส์ใช้เทคนิคของโศกนาฏกรรมในการที่จะสร้างความสง่างามให้แก่ตัวละครเอกของเขา แต่ก็เป็นเรื่องโศกนาฏกรรมที่ไม่เหมือนโศกนาฏกรรมโบราณ เพราะในวรรณกรรมของกามูส์ โลกนี้เป้นโลกที่ไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นโลกที่ไม่มีพระเจ้า มนุษย์ต้องพึ่งตัวเอง ในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิต เมอโวได้มีโอกาสเปรียบเทียบว่า คนที่มีพระเจ้ากับคนเดนตายที่ไร้พระเจ้าอย่างเขานั้น ใครจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ดีกว่ากัน - เจตนา นาควัชระ

ข้อมูลหนังสือ