ในช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น กามูส์เป็นนักประพันธุ์ผู้เดียวของประเทศฝรั่งเศสที่สามารถยืนหยัดเคียงข้างซาร์ตร์ได้ทั้งในด้านความสามารถและชื่อเสียง

กามูส์คล้ายกับซาร์ตต์ตรงที่เขาเป็นปัญญาชนที่ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีชนใต้ดินต่อต้านพวกนาซีเยอรมันและมีชื่อเสียงขึ้นมาตอนที่ทัพเยอรมันเลิกถอยจากการยึดครองประเทศฝรั่งเศส

กามูส์คล้ายกับซาร์ตร์ในแง่ที่เขามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศส เพราะได้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์และวารสาร ตลอดจนเขียนหนังสือออกมามากมายและได้รู้จักทั้งรางวัลและโทษของการมีชื่อเสียงอย่างฉับพลันทันทีเช่นเดียวกับซาร์ตร์ด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษย์สองหน้า
  • แปลจากหนังสือ: The Fall
  • ผู้เขียน: Albert Camus
  • ผู้แปล: ตุลจันทร์
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 127 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2561
  • ISBN: 9786167474441