ทั้งๆ ที่ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากนวนิยายเรื่อง “คนนอก” กับ “กาฬวิบัติ” แล้ว ทว่า อัลแบรต์ กามูส์ยังต้องใช้เวลาถึงห้าปีเต็มในการผลิตเรื่องสั้นชุดนี้ กล่าวอีกแบบก็คือ เขาไม่ฉวยโอกาสจากความมีชื่อเสียงเพียงเพื่อจะทํามาหากินผ่านตัวหนังสืออย่างมักง่าย มิหนําซ้ำกลับทําตรงกันข้าม “การเนรเทศและอาณาจักร” คือประจักษ์พยานแห่งการทํางานเขียนอย่างประณีตพิถีพิถัน เห็นได้ชัดว่าผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสาธิตผ่านเรื่องราวในชีวิตของตัวละครหลักทั้งหกซึ่งแตกต่างกันไป กระนั้นก็มีจุดร่วมในแง่ภาวะแห่งทุกข์ที่แต่ละคนประสบพบเผชิญ กระทั่งสามารถเปิดตาเปิดใจ ชนิดเคลื่อนไปถึงหรือไม่กับภาวะแห่งสุขทั้งในระดับชั่วครู่ขณะและเนื้อแท้แน่ชัด

รวมเรื่องสั้นเล่มเดียวในชีวิตของอัลแบรต์ กามูส์ ไม่เพียงเผยให้เห็นเอกภาพทางความคิดของเขาอย่างทรงพลัง หากยังสะท้อนถึงศรัทธากล้าแข็งในแง่ของความพยายาม ที่จะให้ตระหนักว่ามีแต่เพื่อนมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราฝ่าข้ามอุปสรรคทั้งปวงไปได้จริง และความสุขที่ถ่องแท้ก็คือ การผนึกตัวเองเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติชนิดมิอาจปฏิเสธได้เลย ในฐานะที่เราล้วนถูกเนรเทศมาพํานักพักพิงอยู่ชั่วคราวบนดาวเคราะห์สีฟ้าแห่งนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • การเนรเทศและอาณาจักร
  • แปลจากหนังสือ: Exile and the Kingdom
  • ผู้เขียน: Albert Camus
  • ผู้แปล: กรรณิกา จรรย์แสง
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786167474434