'บันทึกมอเตอร์ไซค์’
ผสมผสานไว้ด้วยบทนิราศของการผจญภัยแห่งวัยเยาว์
การวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมือง
และวิพากษ์จักรวรรดินิยม...

ข้อเขียนอันเปี่ยมด้วยความจริงใจเล่มนี้
ส่วนหนึ่งเป็นการค้นพบตนเอง
อีกส่วนหนึ่งเป็นงานฝึกภาคสนาม
บวกรวมแล้วเรืองรองอยู่ด้วยเค้าลางของอนาคตนักปฏิวัติ

Publishers’ Weekly

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกมอเตอร์ไซค์
  • แปลจากหนังสือ: The Motorcycle Diaries
  • ผู้เขียน: Ernesto Che Guevera
  • ผู้แปล: ไพรัช แสนสวัสดิ์
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 382 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167474397