นวนิยายเรื่องแรกของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ว่าด้วยเรื่องราวของหมู่ชนผู้แสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งว่าตามข้อเท็จจริงแล้ว ต่างอพยพเข้ามาทำกินในถิ่นที่เรียกว่า ‘วังน้ำเขียว’ ด้วยกันทั้งนั้น

ปัญหาเริ่มก่อเกิดเมื่อทรัพยากรธรรมชาติหรือปลาร่อยหรอลง โดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในหมู่ผู้บุกเบิกซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้มากบารมี ไม่เพียงสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่ หากยังเที่ยวใช้อำนาจบาตรใหญ่รังแกขับไล่ผู้ที่ด้อยกว่าตนทุกประการให้โยกย้ายออกไป ภายใต้ถ้อยอธิบายกับญาติมิตรฝ่ายตนว่าเหตุที่ทำไปเช่นนั้น ก็เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้คนส่วนใหญ่

ในส่วนของผู้ถูกคุกคามหมิ่นหยาม นับวันมีแต่จะหนักข้อยิ่งขึ้น ประกอบกับแทบไม่เหลือทางเลือกใด ใครบ้างจะยอมงอมืองอเท้าอยู่ร่ำไป-ไม่ตอบโต้เอาคืน

ด้วยเหตุนี้ความรุนแรงจึงยิ่งทวี กระนั้นยังมีปัจจัยอื่นซึ่งทั้งทรงพลัง ทั้งอยู่เหนืออำนาจบังคับบัญชาของผู้ใด เข้ามาชี้ขาดทุกปัญหาจนจบสนิท!

‘คนหาปลา’ (ฉบับสมบูรณ์) ไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงนิยายเรื่องแรกของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เท่านั้นหากยังวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมเอาไว้อย่างแนบเนียนคมคาย ตลอดจนเผยให้ข้อด้อยจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายอันส่งผลต่อชะตากรรมรวมหมู่อย่างหนีไม่พ้น

ข้อมูลหนังสือ