ฉันเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่า
แม้แต่ในทางผ่านอันเป็นที่รักนี้
ความเศร้าก็เป็นเพียงเงาของก้อนเมฆ
ความโศกเศร้านี้มิใช่อื่นใด
นอกจากดนตรีอันอ่อนโยนของสรรพสิ่งที่ล่วงผ่านไป
และหากปราศจากความเศร้าและความเจ็บปวด
ความงดงามใดใดก็มิอาจสัมผัสเราได้

ข้อมูลหนังสือ

  • รอนแรม บันทึกคนแรมทางแสวงหาแก่นแท้ของชีวิต
  • แปลจากหนังสือ: Wandering: Notes and Sketches
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: แมกไม้
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786167474304