ชีวประวัติของวีรบุรุษ "นักรบ" ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละละพลีแม้ชีวิต ในฐานะนักปฏิวัติผู้ต่อสู้ยืนหยัดลุกขึ้นโค่นล้มลัทธิการเมืองการปกครองที่มองข้ามหัวประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดิน เขาไม่เพียงละทิ้งลาภยศ สรรเสริญประดามีหรือโอกาสทองของตนเท่านั้น หากยังทุ่มเทอุทิศหยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ แรงกายในการปฏิบัติพันธกิจตราบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพในการดำรงอยู่ที่ดีขึ้นของคนข้างมากร่วมแผ่นดินเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขาเกิดมาเพื่อต่อสู้กอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กลับคืนสู่ทุกผู้คน ทั้งนี้ก็เพราะตระหนักว่า นั่นหมายถึงคุณสมบัติพื้นฐานอันสำคัญยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตในทางสังคม ซึ่งมนุษย์เราทุกผู้คนจำต้องมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม-เสมอภาคกันเสียก่อน เขาคือ "เช เกวารา" วีรบุรุษผู้สร้างตำนานให้โลกสิ้นสงสัยแล้วว่าอย่างน้อย เคยมีมนุษย์คนหนึ่งถือกำเนิดเกิดมาบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนี้จริง เพื่อนำความผมสุกมามอบแด่มวลมนุษยชาติด้วยกันโดยแท้ แม้บุรุษผู้นั้นจะล้มร่างลงเมื่อกว่าสามทศวรรษที่แล้ว แต่ใครจะปฏิเสธเล่ว่าอุดมการณ์ของเขามิได้โลดเร่าอยู่เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า.....ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • เช เกวารา ตำนานชีวิตนักปฏิวัติผู้ต่อต้านจักรวรรดินิยม
  • ผู้เขียน: ศรีอุบล
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2556
  • ISBN: 9786167474199