เฟตรัส เขาพร้อมที่จะตายพันครั้งดีกว่าที่จะทนทรมานจากสายตาคนรักในยามที่เขาทำไม่ดี ใครบ้างจะทอดทิ้งหรือทำให้คนที่เขารักผิดหวังในยามอันตราย ในยามนั้นคนที่ขี้ขลาดที่สุดก็จะกลายเป็นวีรบุรุษเท่าเมียมกับคนที่กล้าหาญที่สุด ความรักจะกระตุ้นเขาให้เป็นคนกล้าขึ้นมาได้ ความรักจะทำให้คนไม่ว่าหญิงหรือชายกล้าที่จะตายเพื่อคนที่เขารักได้

พอไซเนียส การกระทำใดจะดีได้เมื่อผู้กระทำเป็นคนดีและจะชั่วเมื่อเป็นคนชั่ว ความประพฤติของคนเราจะไม่ดีงาม ถ้าเรายอมแพ้ความชั่วหรือยึดวิถีทางที่ชั่ว แต่จะเป็นการกระทำที่ดีถ้าเราหันมาสู่ความดี ความชั่วเป็นคนรักที่ต่ำช้า เพราะมีความรักต่อร่างกาย ไม่ใช่จิตใจ

อรีซีกากัส อาจพูดได้ว่าดนตรีเกี่ยวข้องกับวิธีการของความรักในการสร้างความกลมกลืนและจังหวะให้เกิดขึ้น

อริสโตเฟนีส ถ้าเราเป็นสหายของเทพเจ้าแห่งความรักและไม่ทำสงครามกับพระองค์แล้ว เราก็จะพบกับคนที่เรารักอย่างแท้จริง

อกาธอน ความรักเป็นกวีที่ดี และสามารถที่จะสร้างศิลปะทุกอย่างได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับพวกศิลปิน เราไม่รู้ดอกหรือว่า ความรักเป็นแรงดลบันดาลใจให้ศิลปินมีชื่อเสียงศิลปินที่ความรักสัมพันจะไม่มีชีวิตอยู่ในความมืดมัว

โสเครตีส ทุกคนเราจะยกย่องความรักและใช้ชีวิตความวิถีทางของความรัก และชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินตามวิถีนี้

ความรักในแบบภราดรภาพ เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นนั้น เพลโตเห็นว่าเป็นความรักที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นเสมือนสายใยแห่งคุณธรรมที่ร้อยรัดมวลมนุษย์ต่างชาติพันธุ์ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และต่างศาสนาเข้าด้วยกันให้เป็นมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม เพลโตไม่เห็นด้วยที่คนเราจะจำกัดความรักและความสุขไว้ในรูปแบบเช่นนี้ตลอดไปเพราะมนุษย์มีศํกยภาพที่จะยกระดับความรักและความสุขให้สูงกว่านี้จนถึงระดับสูงสุดได้

ข้อมูลหนังสือ

  • Symposium ปรัชญาความรัก
  • แปลจากหนังสือ: Symposium
  • ผู้เขียน: เพลโต (Plato)
  • ผู้แปล: พินิจ รัตนกุล
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 175 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786167474106