สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน เป็นหนังสือสารคดีเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ รวมเรื่องสั้นแนวทดลองสะท้อนสิ่งที่เป็นไปในสังคมและโลก โดยมองจากมุมของจักรวาล โดยชี้ให้เห็นที่มาของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์มนุษย์ซึ่งถือกำเนิดมาในโลกนี้ วิวัฒนาการ และสร้างสังคม ระบบต่างๆ ซึ่งกลายเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต แนวคิดของหนังสือเสนอว่า หากเราลองมองสิ่งที่เป็นไปในมุมกว้างระดับจักรวาล จะพบว่าเห็นภาพหลายปัญหาชัดเจนขึ้น และท้ายที่สุดก็อาจทำให้เรามีความสุขขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
  • ผู้เขียน: วินทร์ เลียววาริณ
  • สำนักพิมพ์: 113
  • จำนวนหน้า: 389 หน้า ปกอ่อน
  • ISBN: 9786167455631