นวนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน เล่มนี้เป็นความพยายามอย่างหนึ่งในการช่วยให้ความรู้แก่คนในสังคม ด้วยความเชื่อของผู้เขียนว่า หากคนรู้มากขึ้นเข้าใจกลไกของการเมืองไทยดีขึ้นเราอาจได้ระบบการเมืองที่ดีขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ลดความสูญเสียที่เกิดจากการเมืองในอนาคต เพราะไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ เราทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับคำว่า "การเมือง" อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น การศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันทำบ้านของเราให้น่าอยู่กว่าเดิม 

ข้อมูลหนังสือ

  • ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน (ฉบับปรับปรุง)
  • ผู้เขียน: วินทร์ เลียววาริณ
  • สำนักพิมพ์: 113
  • จำนวนหน้า: 319 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
  • ISBN: 9786167455624