พระองค์ปกครองแผ่นดินจีนอย่างเด็ดเดี่ยว และมีความยิ่งใหญ่เหนือจักรพรรดิองค์อื่น
ในยุคที่แผ่นดินวุ่นวาย แตกออกเป็นเจ็ดมหานครรัฐแห่งยุคเลียดก๊ก คือ รัฐฉี รัฐฉู่ รัฐเอี้ยน รัฐหาน รัฐจ้าว รัฐเว่ย และรัฐฉิน
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งสงครามและการนองเลือด จิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ทั้งเล่ห์เหลี่ยมและกุศโลบายต่างๆ ในการผนวกแผ่นดินเข้าเป็นหนึ่งเดียว 
กระทั่งสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งชนชาติจีน และได้วางรากฐานอันสำคัญทีี่ทำให้เกิดการผลัดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวง 
จากอารยธรรมจีนโบราณสู่อารยธรรมจีนยุคราชวงศ์อันยิ่งใหญ่
     
“จิ๋นซีฮ่องเต้” ชื่อของพระองค์ยืนยงอยู่เหนือกาลเวลา หลักฐานยืนยันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ทั้งกำแพงเมืองจีน พระราชวังอาฝางกง
และอภิมหาสุสานแห่งจิ๋นซีฮ่องเต้ สิ่งเหล่านี้ล้วนประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจิ๋นซีฮ่องเต้จะมีความยิ่งใหญ่เช่นนั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งแล้ว
พระองค์คือเจ้ามหาชีวิตที่หลายคนสาปแช่งว่าเป็น “ทรราช” ผู้ที่ทำให้ชาวจีนต้องดับสูญไปหลายล้านชีวิตในสมัยของพระองค์

ข้อมูลหนังสือ

  • จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิที่เหี้ยมโหดและยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินจีน
  • ผู้เขียน: สาละ บุญคง
  • สำนักพิมพ์: ก้าวแรก
  • จำนวนหน้า: 191 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558
  • ISBN: 9786167446998