ปราสาทแห่งนั้นปรากฏอยู่กลางผืนทะเล ดูตระหง่านงามยามแสงทองลอดริ้วเมฆลงสัมผัส ทว่าบางครากลับดูโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา เมื่อท้องฟ้าสีเทาสะท้อนเมฆหม่นลงบนทะเลเดียวดาย

ไม่มีหนทางใดจะไปสู่ตัวปราสาทได้โดยไม่ผ่านน้ำทะเล แม้แต่ทางเดินหินซึ่งครั้งหนึ่งเคยทอดยาวจากชายฝั่งไปจนถึงตัวปราสาท ก็ยังถูกทำลายลงจนกลายเป็นเพียงท่าเรืออันห่างเหิน

ผู้คนบนฝั่งเรียกขานปราสาทแห่งนี้ด้วยเสียงกระซิบกว่า ปราสาทของเจ้าชายบ้า

ตัวปราสาทตกทอดมาหลายร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่น ทว่าหลังจากบิดามารดาหายสาบสูญไปในทะเลเมื่อเจ้าชายยังเยาว์ เขาก็เติบโตขึ้นเป็นคนหนุ่มผู้หมกมุ่นกับความวิตกกังวลประการหนึ่ง ซึ่งตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลา เขาเชื่อว่าการจากไปของบิดามารดามิใช่อุบัติเหตุ หากแต่เป็นเพราะสิ่งมีชีวิตในเงามืดแห่งท้องทะเลสังหารบิดามารดาของเขาเพื่อดื่มเลือดและกินเนื้อของราชวงศ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ปราสาทมหาสมุทร The Sea Castle
  • ผู้เขียน: ทรงศีล ทิวสมบุญ
  • สำนักพิมพ์: FULLSTOP
  • จำนวนหน้า: 80 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167422688