'สุภาพสตรีชุดดำ' หนังสือที่เป็นทั้งเล่มแรกสำหรับผู้ซึ่งยังไม่เคยอ่านนิยายภาพชุด 'ถั่วงอกและหัวไฟ' และขณะเดียวกันยังเป็นหนังสือลำดับที่ 7 ในซีรีย์ชุดนี้ ซึ่งขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงใหล และอยากรู้เรื่องราวของ Black Lady 

The Young Black คือส่วนสำคัญในการถักทอแห่งเรื่องราว เพื่อให้ภาพใหญ่ทั้งหมดของซีรีส์ซึ่งดำเนินเรื่องมาร่วมสิบปีชุดนี้ มีครบถ้วนทุกชิ้นส่วนสำคัญ และเพื่อคลายความสงสัยของผู้ที่ติดตามเรื่องราวทีมีมาตลอด

ข้อมูลหนังสือ

  • Beansprout & Firehead VII: The Young Black ถั่วงอกและหัวไฟ กับเรื่องราวของสุภาพสตรีชุดดำ 7
  • ผู้เขียน: ทรงศีล ทิวสมบุญ
  • สำนักพิมพ์: FULLSTOP
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167422602