เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง กับผู้หญิง แล้วก็ผู้หญิง ที่ซับซ้อน ซ่อนเร้น ลับลวงพรางจนไม่อาจคาดเดาได้ ด้วยวิธีการดำเนินเรื่องแบบเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า

ข้อมูลหนังสือ