“การุณยฆาต” แทบจะพังเคเสียตั้งแต่แรกเริ่ม ข้าพเจ้าตระหนักได้ตั้งแต่ก่อนลงมือเขียนแล้วว่าตัวละครในเรื่องจะต้องเสวนาพาทีกันด้วยภาษาคำเมืองเท่านั้น ข้าพเจ้าแทบจะพูดคำเมืองไม่ได้เลย จึงอยากวางมือเสียแต่คิดขึ้นมาได้ในความฉุกละหุกว่า ถ้าหากข้าพเจ้าจะเสแสร้งทำเป็นว่า “การุณยฆาต” นี้ถูกบันทึกไว้ด้วยตัวอักษรฝักขาม ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบต้นฉบับ (ในใบลาน สมุดข่อยหรือหนังสือ พับ ก็ตามทีเถอะ) และรับบทเป็น ผู้ปริวรรต เรื่องก็คงพอจะดำเนินไปได้ นี่แหละคือเล่ห์กระเท่ของข้าพเจ้าขอบคุณสวรรค์ที่ข้าพเจ้าบังเอิญคิดถึงวิธีการเช่นนี้ขึ้นมาได้....

ข้อมูลหนังสือ

  • อตีเตกาเล
  • ผู้เขียน: แดนอรัญ แสงทอง
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • จำนวนหน้า: 239 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786167374994