ชีวิตที่เบิกบาน เล่มนี้ ยองเจ มิงยูร์ ริมโปเช ธรรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก -

“บุรุษผู้มีความสุขที่สุดในโลก” ได้เชื้อเชิญเรามาร่วมไขรหัส เพื่อค้นหาความเบิกบานและความพอใจกับชีวิตประจำวัน เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาตามวิธีที่ท่านสอน เราจะค้นพบมรรควิธีจากตัวปัญหาที่เราประสบอยู่ ด้วยการเปลี่ยนอุปสรรคมาเป็นโอกาสในการหยั่งรู้ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตเราเอง

ข้อมูลหนังสือ