หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ใครก็ตามผู้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ความแตกสลาย และความเป็นปฏิปักษ์ เป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ และจะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและการให้อภัย

ข้อมูลหนังสือ