ถ้าจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความสงบ หนังสือเล่มนั้นได้แก่ No Destination” 
- วิกเตอร์ พาพาเนก ผู้แต่ง Design for the Real World

“สำหรับผม สาทิศ กุมารเป็นปราชญ์แห่งขบวนการนิเวศวิทยาแนวลึก กิจกรรมที่หลากหลายของเขา ทั้งนิตยสารรีเซอร์เจนซ์ ปาฐกถาชูมาร์กเกอร์ โรงเรียนเล็กๆ วิทยาลัยชูมาร์กเกอร์ ต่างประสบความสำเร็จ เพราะมีพื้นฐานจิตวิญญาณที่แข่งแกร่ง มีภาพฝันที่ชัดเจน และปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เช่นเดียวกัน หนังสือที่มหัศจรรย์เล่มนี้แสดงให้เราเห็นความเป็นมาของสาทิศ กุมาร และเรื่องราวในทุกวันนี้ของเขา” 
- ฟริตจอฟ คาปรา ผู้แต่ง The Tao of Physics และ The Web of Life

“เรื่องราวที่มหัศจรรย์...บรรยายชีวิตช่วงต่างๆ ของเขาซึ่งผู้อ่านหลายคนอาจไพล่คิดว่าเป็นนิทาน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องจริง”
- เดวิด นิโคลสัน-ลอร์ด The Independent

ข้อมูลหนังสือ

  • จุดหมายไม่ใช่ปลายทาง อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า
  • แปลจากหนังสือ: No Destination : Autobiography of a Pilgrim
  • ผู้เขียน: สาทิศ กุมาร
  • ผู้แปล: พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 390 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2561
  • ISBN: 9786167368979