ดาวากับเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษของนักเขียนชั้นมัธยมปลายในภูฐานที่น่าสนใจคือ ดาวาเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักอ่านชาวเอเชียเป็นพิเศษ เรื่องราวของเธอจึงได้รับการแปลเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และไทย

เมื่อมองด้วยสายตาของดาวาผู้อ่านจะได้เห็นบางแง่มุมของชีวิตและสังคมของชาวภูฐาน แต่น่าเสียใจที่ในระยะสิบปีที่ผ่านมา เรื่องราวของสุนัขจรจัดในภูฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ฉันหวังจากใจว่าผู้อ่านจะเกิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจสังคมของมนุษย์และสุนัขในภูฐาน และเรียนรู้ที่จะชื่นชม ถนอนซึ่งกันและกันในฐานะผู้ร่วมอาศัยอยู่ในโลกเดียวกัน

ข้อมูลหนังสือ