ความคิดที่ว่าโรงเรียนสามารถและต้องเรียนรู้ได้นั้น คือแนวคิดสำคัญที่สุดในการศึกษา และนี่คือคู่มือที่ยอดเยี่ยมและจำเป็นยิ่งที่จะบอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

เดวิด ดับเบิลยู. ออร์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยโอเบอร์ลิน ผู้เขียน Earth in Mind

หนังสือเล่มนี้คืองานเฉลิมฉลองที่พร้อมสรรพอย่างแท้จริง เรื่องราวและตัวอย่างจำนวนมากยืนยันอีกครั้งว่า คำตอบที่เราต้องการอยู่ที่นี่แล้ว เป็นคำตอบที่เกิดจากความห่วงใย ความกรุณา และความหลักแหลมของผู้คนในชีวิตจริง ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา 

มาร์กาเร็ต เจ. วีดลีย์ 

ผู้เขียน Leadership and the New Science

 

 

ข้อมูลหนังสือ