ในงานชิ้นนี้เฟรเรเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงการกดขี่เข้ากับความเป็นมนุษย์ เขาเสนอว่าผู้กดขี่นั้นปรารถนาจะรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น ทว่าแท้จริงแล้ว การลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไม่ช่วยให้ผู้กดขี่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่อย่างใด เขากล่าวว่าในสังคมแห่งกดขี่นั้น มีเพียงผู้ถูกกดขี่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ กระนั้นผู้ถูกกดขี่จำต้องเผชิญกับภาวะทางสองแพร่ง ทางหนึ่งคือตระหนักว่าการใช้ชีวิตอย่าไร้เสรีภาพก็เท่ากับไร้ชีวิต ทว่าอีกทางหนึ่ง พวกเขาหวาดกลัวเกินกว่าจะเผชิญหน้ากับมัน ทั้งนี้เพราะพวกเขากำเนิดและเติบโตมาในสังคมลำดับชั้น พวกเขาไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่เคยอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่เป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพิงอาศัยอยู่กับความเมตตาจอมปลอมของชนชั้นนำผู้กดขี่

เพราะชีวิตมนุษย์ต้องเลือก เฟรเรตั้งคำถามว่าผู้ถูกกดขี่จะเลือกหนทางที่ดีที่สุดแก่ตนเองได้อย่างไร ?

ข้อมูลหนังสือ

  • การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ (ฉบับครบรอบ 50 ปี)
  • แปลจากหนังสือ: Pedagogy of the Oppressed
  • ผู้เขียน: Paulo Freire
  • ผู้แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 9786167368894