นี่คือหนังสือที่กลั่นจากประสบการณ์การสอนมากว่า 30 ปี อัดแน่นไปด้วยเทคนิค คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพ "ครู" ผู้เขียนบอกเล่าถึงครูกับอุดมการณ์ที่มักสวนทางกับความเป็นจริง ปัญหาและการรับมือของครูที่เปลี่ยนไปตามเวลาและประสบการณ์ ด้วยลีลาภาษาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันโดนใจครูที่กำลังอยู่ในสภาวะลังเลสงสัยในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เหนื่อยล้ากับปัญหาจากนักเรียน ผู้ปกครอง ระบบราชการ รูปแบบการบริหาร ความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อนร่วมวิชาชีพและสารพัดมาตรฐาน แต่แทนที่จะถอดใจ ผู้เขียนกลับแนะให้ครูรู้วิธีจัดการงานและชีวิตอย่างชาญฉลาด เพื่อจะได้สนุกและมีความสุขกับการทำหน้าที่ "ครู" ต่อไป

ข้อมูลหนังสือ