หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมคำถามคำตอบจากการสนทนาธรรมระหว่างญาติธรรมและพระอาจารย์พอมยุน สุนิม คำตอบอันกระจ่างและแหลมคมของท่าน ได้ช่วยนำทางผู้ชักถามให้พบหนทางรับมือปัญหาบีบคั้นที่แต่ละคนเผชิญอยู่และคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราท่านข้องใจและประสบผู้อื่นจักพบว่าคำถามและคำตอบหลายประการในหนังสือเล่มนี้ ตรงและปรับใช้ได้กับสถานการณ์ชีวิตของท่าน

และหนังสือ สุข ที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ได้ให้คำตอบแก่ปัญหาที่ซับซ้อนมากมายที่เราประสบในชีวิตอาทิ ปัญหาชีวิตแต่งงาน การเลี้ยงดูบุตร ความขัดแย้งในการทำงาน และประเด็นอื่น ๆ ของชีวิต และหนังสือเล่มนี้อาจนำทางให้ท่านทั้งหลาย พบกับความสุขที่แท้จริง

ข้อมูลหนังสือ