ในสังคมที่ลงโทษ ความซื่อตรงต่อตนเอง และให้รางวัลกับ ความเป็นมืออาชีพ หลายคนเรียนรู้ที่จะสร้างหน้ากากแห่งตรรกะเหตุผล ความจริงจัง ความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และหน้ากากอีกหลายใบที่สังคมคาดหวัง ใบหน้าอันเปลือยเปล่าซึ่งสะท้อนร่องรอยความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เปราะบาง รู้จักเหนื่อย กลัว หรือเห็นอกเห็นใจ กลายเป็นความไม่สมบูรณ์แบบที่ต้องซ่อนเร้นจากการรับรู้ของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา แวดวงสังคม หรือกระทั่งจากการรับรู้ของตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก
  • แปลจากหนังสือ: A Hidden Wholeness: The Journey Toward an Undivided Life
  • ผู้เขียน: Parker J. Palmer
  • ผู้แปล: พินทุสร ติวุดานนท์
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2563
  • ISBN: 9786167368856