วิถีแห่งซูฟี เป็นการรวบรวมนิทานกว่าร้อยเรื่องและสุภาษิตเตือนใจกว่าร้อยบท ที่อาจารย์ปรีชา ช่อปทุมมา คัดเลือกและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยไว้อย่างซื่อตรง จนกลายเป็นหนังสือขนาดย่อมที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้

อัดแน่นไปด้วยแง่คิดแยบคาย คติเตือนใจลึกซึ้ง สะกิดให้เราได้ตระหนักถึงหลักสัจธรรมแห่งชีวิต ที่ไม่ว่าจะดำรงอยู่ในวิถีวัฒนธรรมแบบใด ก็สามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน

ข้อมูลหนังสือ